Polityka prywatności

Niniejszy dokument zawiera istotne informacje dla Użytkowników dotyczące zbierania i przetwarzania ich danych podczas korzystania z serwisu Wiesz24 (Portal).

Dane osobowe Użytkowników

Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy zgodnie z prawem i z zachowaniem należytych procedur oraz w sposób gwarantujący ich bezpieczeństwo.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych zbieranych w Portalu jest spółka Web Content Media sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie ul. Złota 7/ 24, 00-019 Warszawa (Administrator), wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000901034, NIP 7010254148, REGON 142554091.

Jakie dane przetwarzamy?

Przetwarzamy dane, które Użytkownik podaje w związku z korzystaniem z Portalu. Są to dane niezbędne do zamieszczenia komentarza pod artykułem, czyli adres poczty elektronicznej, podpis (imię i nazwisko lub pseudonim), adres strony internetowej (opcjonalnie). Przetwarzamy także dane, które Użytkownik pozostawia podczas korzystania z Portalu w tzw. plikach cookies.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do korzystania z poszczególnych funkcjonalności uniemożliwi nam świadczenie tych usług.

Cel przetwarzania danych osobowych

Korzystamy z danych osobowych, aby zapewnić właściwe działanie Portalu, do komunikacji z Użytkownikami oraz aby dostosować do Użytkowników reklamy wyświetlane w Portalu.

Podstawa przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników zbieramy i przetwarzamy zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ogólne rozporządzenie o ochronie danych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (RODO).

Komu powierzamy dane osobowe?

Możemy korzystać z zewnętrznych podmiotów świadczących usługi obsługi Portalu, takich jak administratorzy, dostawcy usług IT, dostawcy reklam. Możemy powierzyć im przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 28 RODO, w drodze umowy lub innego instrumentu prawnego bez zmiany wskazanego w niniejszym dokumencie celu przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Wszystkie osoby przetwarzające na użytek Portalu dane osobowe Użytkowników posiadają stosowne upoważnienia wydane przez Administratora zgodnie z art. 29 RODO.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Stosujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne dla zapewnienia bezpieczeństwa danych osobowych Użytkowników, w tym zabezpieczające je przed dostępem do nich osób trzecich.

Polityka Cookies

Zamieszczamy na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, smartfon, tablet) pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) oraz uzyskujemy do nich dostęp w sposób automatyczny. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Zawierają one m. in. nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz nazwę ciasteczka. Dane umieszczone w plikach cookies nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika.

Na Portalu mogą znajdować się przekierowania do stron internetowych podmiotów trzecich. Podmioty te mają własne zasady dotyczące prywatności i korzystania z plików cookies. Nie mamy wpływu na zawartość plików cookies wysyłanych przez strony internetowe podmiotów trzecich, do których linki umieszczone są na Portalu.

W jakim celu stosujemy pliki cookies?

Na Portalu stosujemy pliki cookies, aby:

  • dostosować zawartość Portalu do indywidualnych preferencji Użytkowników
  • w celach statystycznych – aby ustalić, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Portalu, co pozwala na ulepszanie jego struktury i zawartości.

Przeglądarki internetowe na ogół domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików cookies w ustawieniach używanej przez niego przeglądarki internetowej, w szczególności może zablokować automatyczną obsługę plików cookies.

Analityka i reklama na Portalu

Niektóre informacje pochodzące z plików cookies mogą być przez nas udostępniane reklamodawcom oraz partnerom.

Używamy narzędzi Google Analitycs dostarczanego przez Google Inc. z siedzibą w USA (Google), w celach statystycznych. Użytkownik może skorzystać z narzędzia Google wchodząc na stronę: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl i dokonać ustawień wedle swoich preferencji.

Wtyczki społecznościowe

W Portalu stosujemy wtyczki do mediów społecznościowych: Facebook, Twitter, Instagram (serwisy społecznościowe). Przy korzystaniu z wtyczek do mediów społecznościowych obsługujące je serwisy społecznościowe mogą pobrać dane Użytkownika.

Wtyczki do mediów społecznościowych zintegrowane z Portalem umożliwiają serwisom społecznościowym uzyskanie informacji, z jakiego adresu IP Użytkownik odwiedza Portal, niezależnie od tego, czy Użytkownik jest zalogowany lub zarejestrowany w danym serwisie społecznościowym.

Dane pobierane przez wtyczki społecznościowe mogą zostać wymieniane jedynie pomiędzy przeglądarką internetową, z której korzysta Użytkownik a operatorem serwisu społecznościowego:

  • Facebook i Instagram – spółka Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. Polityka prywatności Facebooka znajduje się pod adresem: https://www.facebook.com/policy.php;
  • Twitter – spółka Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107. Polityka prywatności Twittera znajduje się pod adresem: http://twitter.com/privacy;

Reklamodawcy

Niektóre informacje pochodzące z plików cookies zamieszczanych w urządzeniu końcowym Użytkownika mogą być udostępniane współpracującym z nami reklamodawcom oraz partnerom.

Zmiany Polityki prywatności

Wszelkie zmiany Polityki Prywatności będą podawane Użytkownikom do wiadomości za pomocą odpowiedniego komunikatu na Portalu. Wersja Polityki Prywatności dostępna na Portalu jest wersją aktualnie obowiązującą.

Wersja obowiązująca od 26 grudnia 2018 r.

Aktualizacja: 22.02.2023 r.