Aktualne stawki ZUS w 2020 r.

ZUS – aktualne składki w 2020 r.

Biznes

Jak na początku każdego roku ulegają zmianie składki ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarczą. Oto stawki obowiązujące w 2020 r.

Składki są obliczane w różny sposób. Oto szczegółowe dane na temat wysokości składek obowiązujących od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Składki ZUS bez ulg

Jeśli nie jesteś uprawniony do ulg i opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy nie niższej niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, podstawa wymiaru wynosi: 3 136,20 zł.

Kwoty składek:

  • emerytalna (19,52%): 612,19 zł
  • rentowa (8%): 250,90 zł
  • wypadkowa (1,67%): 52,37 zł
  • chorobowa (2,45%): 76,84 zł
  • zdrowotna (9% od podstawy 4 026,01 zł): 362,34 zł

Suma składek w miesiącu wynosi: 1 431,48 zł ( 1 354,64 zł – bez dobrowolnej składki chorobowej).

Preferencyjne składki ZUS

Jeśli opłacasz składki na ubezpieczenia społeczne od preferencyjnej podstawy nie niższej niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia, podstawa wymiaru wynosi: 780,00 zł.

Kwoty składek:

  • emerytalna (19,52%): 152,26 zł
  • rentowa (8%): 62,40 zł
  • wypadkowa (1,67%): 13,03 zł
  • chorobowa (2,45%): 19,11 zł
  • zdrowotna (9% od podstawy 4 026,01 zł): 362,34 zł

Suma składek w miesiącu wynosi: 609,14 zł (590,03 zł – bez dobrowolnej składki chorobowej).

ZUS – Ulga na start

Ulga na start zwalnia ze składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe). Opłacamy obowiązkową składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 362,34 zł.

„Mały ZUS”

Twoja podstawa wymiaru jest uzależniona od wysokości przeciętnego miesięcznego przychodu z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

Podstawa wymiaru tych składek nie może być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (2 600 zł) i nie wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (5 227 zł).  

Oprócz składek na ubezpieczenia społeczne (uzależnione od przychodu) obowiązkowo opłacamy składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 362,34 zł.

Terminy składek ZUS

Terminy składania deklaracji i opłacania składek ZUS w 2020 r. nie zmieniły się. Dziesiąty (10.) dzień miesiąca to termin opłacania składek za poprzedni miesiąc przez osoby fizyczne opłacające składkę wyłącznie za siebie. Do 15. dnia miesiąca składki wpłacają pozostali płatnicy (zatrudniający pracowników).

Numery rachunków ZUS

Skladki wpłacamy na jeden, indywidualny numer rachunku bankowego. Informację o numerze rachunku składkowego ZUS wysyła pocztą.

Ważne! Numer rachunku można sprawdzić samodzielnie w wyszukiwarce e-skladka.pl lub w oddziałąch ZUS – numer rachunku otrzymamy w każdej placówce lub w Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem 22 560 16 00.

Polecamy

Nie przegap: Od 1 stycznia 2020 r. podatki PIT, CIT i VAT wpłacamy na indywidualny rachunek podatkowy. Dowiedz się, jak sprawdzić swój mikrorachunek podatkowy.

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *