Płaca minimalna jest ustalana co roku.

Płaca minimalna – sprawdź, ile wynosi w tym roku

Pieniądze

Płaca minimalna to najniższe wynagrodzenie za pracę ustalane przez rząd. W 2021 r. ma to być 2800 zł brutto. Stawka godzinowa to 18,30 zł brutto.

Płaca minimalna 2021

Wynagrodzenie minimalne jest ustalane co roku, a stawka obowiązująca w następnym roku musi być podana do publicznej wiadomości najpóźniej do 15 września. Podawane są dwie stawki – miesięczna płaca dla pracujących na umowę o pracę i stawka godzinowa dla zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia i o świadczenie usług.

W 2020 r. rząd zaproponował, aby wynagrodzenie minimalne 2021 wynosiła 2 800 zł i 18,30 zł za godzinę pracy. Oznacza to wzrost minimalnego wynagrodzenia o 7,7 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w tym roku (2 600 zł). Zanim wynagrodzenie minimalne zostanie ogłoszone, rząd do 15 czerwca przedstawia swoją propozycję minimalnego wynagrodzenia na przyszły rok przedstawicielom pracodawców i pracowników. Propozycja jest następnie konsultowana w ramach Rady Dialogu Społecznego. Ostatecznie może się zmienić, ale nie może być niższa niż zaproponowana przez rząd.

W 2021 r. minimalne wynagrodzenie będzie stanowić 53,2 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Płaca minimalna – czym jest?

Jest to najniższe możliwe wynagrodzenie, jakie można zapłacić pracownikowi za jego pracę. Jest niezależne od jego kompetencji i innych składników wynagrodzenia (dodatków).

Podstawa prawną jest ustawa z 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Premier wydaje rozporządzenie w sprawie wysokości płacy minimalnej, które następnie ogłasza w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski” lub w Dzienniku Ustaw.

Płaca minimalna wzrasta co roku. Wynika to z inflacji i sytuacji gospodarczej kraju. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział we wrześniu 2019 r., że jego celem jest, aby w 2024 r. minimalne wynagrodzenie w Polsce wynosiło 4000 zł brutto. W związku z tym przez następne cztery lata ma ona wzrastać tak, aby osiągnąć ten poziom w 2024 r.

Zgodnie z tym celem, każdego roku (2021-2024) płaca minimalna powinna wzrastać o 350 zł. Propozycja na 2021 r. to wzrost o 200 zł. Ostrożna podwyżka zaproponowana na 2021 r. wynika z sytuacji gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 i obaw przed możliwym kryzysem.

Płaca minimalna w latach 2000-2020

Tak kształtowała się wysokość minimalnego wynagrodzenia przez ostatnie 20 lat. W 2000 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 700 zł brutto. Dwadzieścia lat później wynosi 2600 zł brutto, czyli prawie czterokrotnie więcej.

 • 2020: 2600,00 zł brutto i 17,00 zł (stawka godzinowa)
 • 2019: 2250,00 zł i 14,70 zł
 • 2018: 2100,00 zł i 13,70 zł
 • 2017: 2000,00 zł i 13,00 zł
 • 2016: 1850,00 zł
 • 2015: 1750,00 zł
 • 2014: 1680,00 zł
 • 2013: 1600,00 zł
 • 2012: 1500,00 zł
 • 2011: 1386,00 zł
 • 2010: 1317,00 zł
 • 2009: 1276,00 zł
 • 2008: 1126,00 zł
 • 2007: 936,00 zł
 • 2006: 899,10 zł
 • 2005: 849,00 zł
 • 2004: 824,00 zł
 • 2003: 800,00 zł
 • 2001: 760,00 zł
 • 2000: 700,00 zł

Polecamy

W ramach III filara emerytalnego można odkładać pieniądze na przyszłość w IKE, IKZE i PPK. Dowiedz się więcej na ten temat:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *