obligacje skarbowe

Obligacje skarbowe – bezpieczny sposób oszczędzania

Pieniądze

Obligacje skarbowe to papiery wartościowe oferowane przez państwo. Sprzedający zobowiązuje się je odkupić od nabywcy w określonym czasie i z odsetkami.

Obligacje to dobry sposób na oszczędzanie długoterminowe – na przyszłość dziecka, emeryturę lub lokowanie nadwyżek finansowych. Kupując je, pożyczamy pieniądze państwu, a Skarb Państwa gwarantuje zysk i ich odkupienie. Zysk nie jest wysoki, ale pewny. Zakup obligacji nie wymaga od inwestora posiadania fachowej wiedzy. Kupując je, nie ponosimy dodatkowych kosztów; jedna obligacja to stała cena 100 zł.

Obligacje – gdzie kupić?

Nabywcy indywidualni mogą kupić obligacje w Banku PKO BP – fizycznie w oddziale, telefonicznie i online. Oferta jest aktualna w każdym miesiącu, cena każdej obligacji jest stała i każdego dnia sprzedaży wynosi 100 zł.

Obligacje są też sprzedawane na przetargach dla dużych inwestorów, np. banków. Są to tzw. obligacje hurtowe. Inwestorzy indywidualni mogą je kupić poprzez biura maklerskie na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Obligacje – rodzaje

Obligacje mają oprocentowanie stałe, zmienne i oparte na inflacji.

Każda obligacja posiada swój symbol, określający jej rodzaj, miesiąc i rok wykupu. Przykładowo, dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym (symbol DOS) sprzedawane w październiku 2016 r. to DOS1018. Oznaczenie należy rozumieć w następujący sposób:

„DOS” to symbol obligacji (Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe), „10” to miesiąc wykupu (październik), „18” to rok wykupu (2018).

Terminy i oprocentowanie:

  • trzymiesięczne o oprocentowaniu stałym (OTS – Oszczędnościowe Trzymiesięczne Stałoprocentowe)
  • dwuletnie o stałym oprocentowaniu (DOS – Dwuletnie Oszczędnościowe Stałoprocentowe)
  • trzyletnie o zmiennym oprocentowaniu (TOZ – Trzyletnie Oszczędnościowe Zmiennoprocentowe)
  • czteroletnie indeksowane inflacją (COI – Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane)
  • dziesięcioletnie o oprocentowaniu opartym na wskaźniku inflacji z jednoczesną kapitalizacją odsetek po każdym roku (EDO – Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe)
  • rodzinne sześcioletnie obligacje skarbowe (ROS) dla osób otrzymujących świadczenie 500+;  oprocentowanie to stopa inflacji powiększona o preferencyjną marżę, kapitalizacja  odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym
  • rodzinne dwunastoletnie obligacje skarbowe (ROD) – dla osób otrzymujących 500+; oprocentowanie to stopa inflacji powiększona o preferencyjną marżę, kapitalizacja odsetek po każdym rocznym okresie odsetkowym

Obligacje – wykup

Jeśli zdecydujemy się zamienić obligacje, których termin się kończy, na nowe, wówczas otrzymamy premię, czyli dodatkowy zysk.

Obligacje można sprzedać przed upływem terminu, na jaki je kupiliśmy – jest to wykup przedterminowy. W takim przypadku wartość odsetek jest pomniejszana o opłatę, której wysokość jest określona w liście emisyjnym danej obligacji (70 gr lub 2 zł). Opłata nie jest naliczana w przypadku skorzystania z przedterminowego wykupu obligacji 3-miesięcznych (OTS), przy czym w tym wypadku nie zostaną naliczone odsetki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *