kwarantanna domowa

Kwarantanna domowa – najważniejsze zasady

Zdrowie

Zakaz opuszczania miejsca izolacji, w tym m. in. spacerów z psem, zakupów czy wyjścia do lekarza – na tym polega kwarantanna domowa.

Zgodnie z przepisami obowiązkowej kwarantannie podlegają osoby, które:

  • zostały skierowane na test w kierunku wirusa SARS-CoV-2
  • miały bliski kontakt z osobą zakażoną np. w pracy, szkole
  • mieszkają z osobą zakażoną (izolowaną)

Odosobnienie trwa zwykle 10 dni, w określonych przypadkach dłużej. W tym czasie w ogóle nie wolno wychodzić z domu – nawet z psem na spacer, do sklepu czy do lekarza. Osoba na kwarantannie może być nosicielem koronawirusa i może zakażać, choć sama nie mieć objawów. Nikomu nie wolno też przychodzić z wizytą do osoby objętej kwarantanną.

Jeśli nie jesteś chory, pamiętaj, że w razie wystąpienia takich objawów jak złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności, musisz to zgłosić lekarzowi pierwszego kontaktu!

Kiedy kwaratanna jest obowiązkowa

W przypadku, gdy mamy objawy COVID-19 i lekarz pierwszego kontaktu zleci wykonanie testu, musimy pozostać w odosobnieniu do czasu uzyskania wyniku. Jeśli jest ujemny, można zakończyć kwarantannę.

Jeśli wynik testu jest dodatni, kwarantanna przekształca się w izolację. U osób objawowych kończy się ona trzy dni od ustąpienia objawów, ale nie krócej niż 13 dni od wystąpienia pierwszych oznak choroby. U osób bezobjawowych kwarantanna trwa 10 dni liczone od uzyskania wyniku dodatniego (dni kwarantanny poprzedzającej oczekiwanie na wynik się nie wlicza).

Kwarantannie podlega też osoba mieszkająca wspólnie z kimś, u kogo stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Trwa ona przez cały okres izolacji chorego plus siedem dni. Np. jedna osoba w rodzinie ma dodatni wynik testu na COVID-19 i jest w izolacji; w tej sytuacji wszystkie mieszkające z nią osoby muszą poddać się kwarantannie.

Kwarantanna jest też obowiązkowa dla osób wjeżdżających do Polski przez zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Trwa ona 10 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy.

Kwarantanna jest rejestrowana w państwowym systemie informatycznym. Dostęp do niego mają m. in policja i ZUS.

Swój status związany z kwarantanną można sprawdzić poprzez Internetowe Konto Pacjenta.

Zasiłek chorobowy

Warto wiedzieć, że osoba na kwarantannie ma prawo do świadczenia chorobowego (wynagrodzenia za czas choroby albo zasiłku chorobowego). Dotyczy to osób objętych ubezpieczeniem chorobowym, np. w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia czy prowadzeniem działalności gospodarczej. Więcej informacji można uzyskać w ZUS, np. przez PUE, czyli indywidualne internetowe konto w ZUS. Umożliwia ono zadawanie pytań, przeglądanie danych, składanie wniosków, sprawdzanie stanu składek czy wydruk zaświadczenia.

Aplikacja Kwarantanna domowa

Warto zainstalować w swoim smartfonie darmową aplikację Kwarantanna domowa. Jest ona dostępna na urządzenia z systemami Android i Apple. Najważniejsze zalety aplikacji to możliwość potwierdzenia odbywania kwarantanny i kontakt z pracownikiem socjalnym (gdy potrzebna jest nam pomoc np. w dostarczeniu leków lub zakupów) lub z psychologiem.

Kwarantanna Domowa w Google Play

Kwarantanna Domowa w App Store

Kto NIE PODLEGA obowiązkowej kwarantannie

Obowiązkowej izolacji nie podlegają np. rodzice dziecka, które musi być na kwarantannie, ponieważ jego nauczyciel jest chory na COVID-19. Rodzice dziecka nie podlegają automatycznej kwarantannie z tego powodu.

Pomoc w czasie kwarantanny

Jeśli podczas kwarantanny potrzebna jest pomocy, np. z zrobieniu zakupów, można skontaktować się z lokalnym ośrodkiem pomocy społecznej. Listę placówek znajduje się na tej stronie.

Jeśli ktoś potrzebuje wsparcia psychologicznego, powinien zajrzeć na tę stronę. Przeczytaj, na czym polega pomoc psychologiczna (kliknij w link).

Kontrolowaniem, czy osoba objęta obowiązkową kwarantannę w warunkach domowych, faktycznie ją odbywa, zajmują się jednostki sanepidu, policja, straż graniczna, żandarmeria wojskowa i Wojska Obrony Terytorialnej. Osobom, które nie przestrzegają obowiązkowej kwarantanny, grozi mandat do 30 tys. zł.

Całodobowa infolinia ws. kwarantanny i COVID-19: +48 22 25 00 115

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *