Przedsiębiorca

Jak założyć własną firmę?

Biznes

Zarejestrowanie jednoosobowej działalności gospodarczej jest obecnie bardzo proste. Przeczytaj, jak to zrobić. Dowiedz się, czy przysługują ci ulgi na start.

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza

Jest to osoba fizyczna, która wykonuje działalność gospodarczą we własnym imieniu. Żeby założyć działalność, wystarczy być pełnoletnim. Jest to najbardziej opłacalna forma zatrudnienia. Osoba rejestrująca działalność nie potrzebuje kapitału na otwarcie biznesu. Rejestracja jest bezpłatna i odbywa się szybko. Nie trzeba też zakładać oddzielnego konta firmowego, wystarczy rachunek osobisty, który już mamy.

W jednoosobowej działalności gospodarczej dopuszcza się zatrudnienie innych pracowników.

Początkujący przedsiębiorcy korzystają z 24-miesięcznych ulg na składki społeczne ZUS. Jest to spora oszczędność, gdyż suma preferencyjnych składek wynosi w 2018 r. nieco ponad 500 zł, podczas gdy standardowa wynosi prawie 1200 zł. Trzeba spełnić warunek nieprowadzenia działalności gospodarczej przez ostatnie 5 lat. Dodatkowo przysługuje jeszcze trzeci rok ulg w opłacaniu składek, pod warunkiem nieosiągnięcia określonego pułapu przychodów.

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może sama prowadzić swoją księgowość, o ile się na tym zna. W przeciwnym razie powinna zatrudnić księgowego.

Przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej odpowiedzialność za wszelkie należności i zobowiązania wynikłe z jej prowadzenia spoczywa na przedsiębiorcy. Odpowiada on całym swoim majątkiem. Jeśli nie ma ustanowionej rozdzielności majątkowej, odpowiedzialność ta obejmuje również współmałżonka.

Wniosek o wpis do CEiDG

Aby zarejestrować własną działalność gospodarczą, należy złożyć wniosek o wpis do CEiDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Składa się go w urzędzie miasta, gminy lub dzielnicy. Wniosek można też wypełnić i wysłać online – pod warunkiem, że mamy profil zaufany (ePUAP), którym go podpiszemy. Wniosek złożony online wymaga wizyty w urzędzie (dowolnym, nie musi być w miejscu naszego zameldowania) i podpisania go osobiście.

Przed wypełnieniem wniosku (w urzędzie lub online) musimy się przygotować. Musimy znać:

firmę (czyli nazwę), pod którą będziemy prowadzić działalność

adres i informacje kontaktowe

formę opodatkowania; przedsiębiorca ma do wyboru podatek dochodowy w wysokości 18 proc., liniowy 19 proc., ryczałtowy lub kartę podatkową

rodzaj prowadzonej działalności według klasyfikacji PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Możemy wybrać kilka kodów, ale jeden musi być wiodący

formę prowadzenia rachunkowości – najczęściej przedsiębiorcy korzystają z księgi przychodów i rozchodów

– czy będziemy płatnikiem VAT

nr rachunku bankowego; może to być nowe konto bankowe albo prywatne, z którego korzystaliśmy do tej pory

 

Dane zawarte w CEIDG, zostaną przekazane do ZUS i wskazanego przez nas urzędu skarbowego.

To wszystko, co trzeba zrobić, aby założyć własną firmę!

 

 

© Wiesz24.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.

 

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *