IZE i IKZE

IKE i IKZE – sposób na zwiększenie emerytury

Pieniądze

Emerytura z ZUS może w przyszłości nie wystarczyć na pokrycie bieżących potrzeb. Dlatego warto pomyśleć o dodatkowym finansowym zabezpieczeniu starości. Rozwiązaniem są IKE i IKZE.

Co to jest IZE i IKZE?

Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) i Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) to tzw. trzeci filar emerytalny. Jest on całkowicie dobrowolny. Dla przypomnienia: pierwszy filar to ZUS, drugi – Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE).

IKE i IKZE to sposób na zwiększenie dochodów w czasie, gdy nie będziemy już pracować. Ważnym elementem zachęcającym do oszczędzania na IZE i IKZE są ulgi podatkowe, z których można korzystać od samego początku posiadania takiego konta.

Środki gromadzone na IKE i IKZE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych, czyli tzw. podatku Belki, który wynosi 19%. Zyski z wszystkich innych form oszczędzania – lokat bankowych, obligacji skarbowych, inwestycji w fundusze lub akcje spółek giełdowych – zawsze na końcu są pomniejszane o 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych. IKE i IKZE są zwolnione z tego podatku.

Pewnym ograniczeniem są limity wpłaty na IKE i IKZE.

IKE

Indywidualne Konto Emerytalne można założyć w banku lub biurze maklerskim. Limit wpłat na IKE w 2020 r. wynosi 15 681 zł. Można je wpłacić jednorazowo lub w ratach.

Zgromadzone środki można wypłacić w dowolnym momencie, jeśli jednak chcemy uniknąć podatku Belki, należy poczekać do wieku 60 lub 55 lat (w przypadku osób, które mają wcześniejsze uprawnienia emerytalne). Poza kryterium wieku trzeba spełnić jeden z poniższych warunków:

  • wpłacać środki co najmniej w 5 dowolnych latach kalendarzowych
  • wpłacić ponad połowę wartości wpłat nie później niż na 5 lat przed złożeniem dyspozycji o wypłatę (należy więc zacząć odkładać pieniądze co najmniej 5 lat przed planowaną emeryturą)

Zgromadzoną kwotę można wypłacić jednorazowo lub w ratach. Środki z IKE podlegają dziedziczeniu, a osoba dziedzicząca jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn, nie musi też płacić podatku dochodowego.

Wycofanie środków przed czasem skutkuje koniecznością zapłaty 19% podatku od zysków kapitałowych.

IKZE

IKZE – w odróżnieniu od IKE – daje korzyści podatkowe od pierwszego roku, w którym założyliśmy to konto. Kwotę wpłaconą w danym roku na IKZE można odliczyć od podstawy opodatkowania – zarówno przy skali podatkowej 17% i 32%, jak również jeśli płacimy podatek liniowy 19%.

Roczny limit wpłat na IKZE wynosi 1,2-krotność przeciętnego prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej na dany rok. W 2020 r. jest to kwota 6 272,40 zł.

Środki z IKZE można wypłacić po ukończeniu 65 lat pod warunkiem dokonywania wpłat co najmniej w 5 latach kalendarzowych. Na koniec oszczędzania trzeba zapłacić zryczałtowany podatek od całości inwestycji w wysokości 10 proc. zgromadzonych środków. Przy IKZE również nie obowiązuje podatek Belki. Osoba dziedzicząca musi zapłacić 10 proc. podatku.

Zobacz też: PUE – Twoje konto emerytalne w ZUS online

Tagi:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *