Procedura apostazji w Kościele katolickim

Apostazja w Kościele katolickim. Na czym polega?

Styl życia

Aktorka kabaretowa Agnieszka Matan ogłosiła, że dokonała apostazji. Wyjaśniła, dlaczego podjęła taką decyzję. Co to jest apostazja?

O sprawie poinformowała w mediach społecznościowych. „Dziś wypisuję się z kościoła, bo od lat jestem osobą niewierzącą” – napisała Agnieszka Matan. Dodała, że ma do Kościoła „ogromny żal”.

„Ze względu na regularne pogłębianie poczucia winy, wmawianiu mi, że jestem grzeszna i że sama z siebie nie będę wiedziała, co jest dobre, a co złe. Całe religijne życie bałam się kary, bałam się, że ten kochający bóg obrazi się na mnie, jak coś źle zrobię. Już dawno temu powiedziałam sobie, że nie jestem złą osobą i że nie będę się bać” – napisała Matan.

Jej zdaniem Kościół katolicki to organizacja zbudowana „na przemocy, której przedstawiciele jawnie dyskryminują kobiety i mniejszości seksualne, a przede wszystkim – regularnie krzywdzą dzieci”. Nie ma w niej „miejsca na inność, na wolność i na radość. W której chciwość i władza zastąpiły miłość”.

Czym jest apostazja?

Apostazja oznacza odrzucenie religii – świadomie i dobrowolnie. Wyrzeczenie się związku z Kościołem katolickim musi być publiczne. Ekskomunika następuje na mocy prawa kanonicznego.

Apostata nie ma prawa do korzystania z życia sakramentalnego. Zgodnie z doktryną katolicką apostata wciąż pozostaje członkiem Kościoła oraz katolikiem. Decydujący o tym chrzest jest nieusuwalny. Apostazję odnotowuje się w księgach parafialnych. Informacja o chrzcie jest trwała, nie jest z nich usuwana.

Przywrócenie stanu poprzedniego leży w gestii ordynariusza diecezji, który określa ewentualne kary i formy pokutne. W wyjątkowych sytuacjach prawo to przysługuje każdemu biskupowi w akcie spowiedzi.

Procedura apostazji

Procedurę apostazji określił Episkopat Polski. Zgodnie z dekretem z 2016 r. apostazja polega na osobistym złożeniu oświadczenia proboszczowi w miejscu zamieszkania. Należy dołączyć do niego akt chrztu. Osoba składająca oświadczenie musi być pełnoletnia.

Proboszcz jest zobowiązany poświadczyć przyjęcie aktu apostazji własnoręcznym podpisem i pieczęcią parafialną. Powinien przesłać akt do swojej kurii diecezjalnej. Kuria poleca proboszczowi dokonanie stosownego wpisu do parafialnej księgi ochrzczonych. Jeżeli apostata przyjął chrzest w parafii, która należy do innej diecezji, wówczas kuria diecezjalna przesyła informację o wystąpieniu z Kościoła do kurii diecezji chrztu osoby.

Informację o wystąpieniu z Kościoła należy umieścić w księdze ochrzczonych, zwykle na marginesie aktu chrztu. Zgodnie z prawem kościelnym nie jest możliwe usunięcie informacji z księgi chrztu. Dokumentem dla apostaty potwierdzającym apostazję jest wypis aktu chrztu z odpowiednią adnotacją poświadczającą apostazję.

Administracja kościelna prowadzi księgi apostatów, czyli spis osób, które dokonały apostazji.

Warto wiedzieć, że Kościół katolicki nie zamyka na zawsze drzwi przed apostatami – można zmienić decyzję i do niego wrócić.

Może to Cię zainteresuje: Co to są święta nakazane? (aby przeczytać, kliknij w link).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *